Nijemci

Općinu Nijemci karakteriziraju najvećim dijelom poljoprivredne i šumske površine te se i najveći dio stanovništva bavi upravo poljoprivrednom djelatnošću, posebno uz rijeku Bosut.