Google maps – kako iskoristiti sve mogućnosti za promociju?

Veliki broj dionika koji su dio projekta IQM Destination projekta nije oglašeno, nije preuzelo svoju lokaciju ili nisu upoznati i zadovoljni s rezultatima i benefitima koje Google Maps pruža. Google Maps je važan u promociji objekta i same destinacije. Postoji dvije vrste pretraživanja, jedna je lokalna pretraga, kada pretražujemo objekte poput smještaja, restorana, kafića, suvenirnice […]