Kampovi

Kampovi uključeni u IQM Destination projekt sadrže najmanje 25% programa ispiriranog destinacijskom pričom, a u dekoraciji kampa koristi lokalno bilje.

IQM standard ostvaren je u svim sadržajima kampa poput trgovina, restorana, wellness usluga i ostalo. Osoblje kampa je educirano o ponudi te je kvaliteta kampa visoka u svim segmentima kampa, najmanja ocjena je 8/10.

IQM standardi za kampove

  • 25% ukupnog programa s destinacijskom pričom
  • Lokalno bilje u dekoraciji kampa​
  • Osoblje educirano o ponudi kampa​
  • IQM standard u svim sadržajima kampa (trgovinama, restoranima, wellness uslugama i sl.)
  • Visoke ocjene kvalitete usluge u svim segmetima kampa (min. 8/10)​

Popis IQM članica po mjestima

Lošinj

Lika Destination

Hvar

Vodice