Not Found Any Amenities
Not Found Any Amenities

Kampovi

Kampovi uključeni u IQM Destination projekt sadrže najmanje 25% programa ispiriranog destinacijskom pričom, a u dekoraciji kampa koristi lokalno bilje.

IQM standard ostvaren je u svim sadržajima kampa poput trgovina, restorana, wellness usluga i ostalo. Osoblje kampa je educirano o ponudi te je kvaliteta kampa visoka u svim segmentima kampa, najmanja ocjena je 8/10.

IQM standardi za kampove

Popis IQM članica po mjestima

Lošinj

Lika Destination

Hvar

Vodice