Udruga ˝Platforma˝
INFO

Građanska inicijativa nastala iz realne potrebe za obogaćivanjem društveno-kulturnog života grada i otoka Hvara koja je prerasla u udrugu istog naziva.

LOKACIJA:

FOTO
Kontakt
Web
AdresaUlica Martina Vučetića 14, Hvar
Telefon