Gradski Muzej Karlovac
INFO

Gradski muzej Karlovac već je više od 115 godina mjesto očuvanja karlovačkih sjećanja i kulturne baštine. Čine ga četiri lokacije na kojima se temelji kulturno-turistička ponuda grada Karlovca – matične lokacije na Strossmayerovom trgu, novootvorenog Muzeja Domovinskog rata Karlovac – Turanj, Galerije „Vjekoslav Karas“ i Starog grada Dubovca. 

Sjedište Gradskog muzeja Karlovac dio je bogate spomeničke baštine povijesne jezgre grada, prije 440 godina utemeljene karlovačke zvijezde. Muzej čuva 51 zbirku i više od 21 000 predmeta, a stalni postav sačinjen je od izložaka čiji vremenski raspon seže od najstarijih geoloških razdoblja do današnjice.

LOKACIJA:

FOTO
Kontakt
AdresaStrossmayerov trg 7, Karlovac