Gačanka Otočac
INFO

Udruga je osnovana 12.10.2004. godine

Programske aktivnosti udruge Gačankausmjerene su očuvanju i turističkoj valorizaciji raspoloživih kulturnih i prirodnih resursa; povećanju svijesti o važnosti povijesti, okoliša i kulturne baštine kod stanovnika i posjetitelja ovog područja; očuvanju i revitalizaciji zaboravljenih obrta, znanja i vještina prerade vune i njihovoj turističkoj valorizaciji kroz razvijanje zanimljivih tema i direktnu komunikaciju s posjetiteljima. Udruga Gačankavrlo je aktivna na planu očuvanja tradicijske i kulturnopovijesne baštine Like bilo da se radi o koordiniranju projektima ili suradnji i uključivanju u projekte drugih subjekata; organizirano sakupljanje i otkup ovčje vune koja predstavlja veliko problem otpada u okolišu; izrada muških i ženskih narodnih nošnji za potrebe folklornih društava; izlaganja i predstavljanja tradicijskih proizvoda od vune i lana na turističkim sajmovima i izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu; organizacija sajma udruga u regiji; oživljavanje malih radionica i pomoć kod pronalaženja starih alata za obradu vune članicama udruge i nabavu vune kako bi mogle raditi u svojim kućama

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge GačankaOtočac je obnavljanje i upoznavanje članova udruge i drugih korisnika sa zaboravljenim znanjima; izrada autohtonih starih proizvoda od prirodnih materijala kao što su vuna, lan, drvo i dr.; organiziranje radionica i društvenih susreta s ciljem unošenja radosti u svakodnevicu i oživljavanje kreativnog rada u narodu; obuka i učenje mladih i prezentacija njihova znanja. U bavljenju tradicijskim vještinama vezanim uz obradu vune stvorili smo četiri male radionice u privatnim kućama, u kojima se cijela obitelj bavi izradom tradicijskih proizvoda od vune, kao dopunskom djelatnošću, te imamo stalni izložbeni postav i tradicijsku radionicu za preradu vune u Centru za tradicijske obrte u Otočcu opremljenu starim alatima za kompletan proces obrade vune i malu suvenirnicu. Jedan od rezultata je i etnografska zbirka originalnih tkanih torbi sakupljenih iz sela Ličkosenjske županije, s točnim podacima o porijeklu i vremenu izrade. U izvršavanju postavljenih ciljeva Udruga surađuje s turističkim zajednicama, HGK Županijskom komorom Otočac, udrugama u kulturi, zaštiti okoliša te drugim subjektima direktno i/ili indirektno vezanim za turizam. Ovisno o vrsti, prirodi, složenosti i važnosti pojedinih poslova suradnja se ostvaruje putem razmjene mišljenja, davanjem inicijative i prijedloga, razmjenom materijala, dogovaranjem o poduzimanju pojedinih mjera, kao i pružanjem međusobne stručne pomoći

Sudjelovanjem i provođenjem nekoliko projekata financiranim sredstvima iz EU fondova članice udruge educirane su za mentorstva u provođenju programa izrade proizvoda

LOKACIJA:

FOTO
Kontakt
Web
AdresaUl. dr. Ante Starčevića 3, 53220, Otočac