Aquatika
INFO

Aquatica je jedini potpuno slatkovodni akvarij u Hrvatskoj. Nalazi u gradu Karlovcu koji se, zahvaljujući rijekama koje kroz njega protječu, diči bogatom bioraznolikosti. Posjetite Aquaticu i saznajte kako se doživite riječni tok od izvora do ušće!

LOKACIJA:

FOTO
Kontakt
AdresaUlica Branka Čavlovića Čavleka 1a, Karlovac