Vukovar - Ilok - Nijemci

Ljepota ove destinacije ogleda se u mnoštvu raznolikosti koje nudi kroz prirodne ljepote, predivne rijeke, mnoštvo dvoraca i muzeja, vrhunski enološki i gastro doživljaj, a sve to s fokusom na održivi razvoj i ekologiju. Možda najteži trenuci hrvatske povijesti obilježeni su i dirljivom tematskom rutom ratnog turizma ovog područja koji zauzima važno mjesto u modernom turizmu.

Vukovar i život u njemu ogleda se u zaštićenoj baroknoj jezgri grada koja poziva na razgledavanje i šetnju. Posebnu ljepotu ovoj destinaciji daju rijeke Dunav i Vuka na čijim obalama su najljepše šetnice i biciklističke rute, a vožnja panoramskim brodom po Dunavu čarobno je iskustvo koji doprinosi pravom doživljaju destinacije. U blizini se nalazi najvažniji lokalitet eneolitika i Muzej vučedolske kulture koji je posvećen Vučedolcima.

Ilok – ovaj najistočniji grad u Hrvatskoj krasi nekoliko posebnih atrakcija koje plijene pažnju svakog posjetitelja. Pohvalimo se za početak najvećim brojem sunčanih sati i najmanje dana magle pa svoju ljepotu duguju, upravo, Suncu. Često ga zovu i kontinentalni Hvar.

Općinu Nijemci karakteriziraju najvećim dijelom poljoprivredne i šumske površine te se i najveći dio stanovništva bavi upravo poljoprivrednom djelatnošću, posebno uz rijeku Bosut.