S IQM Destination Vukovar prema uspjehu i boljim turističkim rezultatima

IQM Destination VUKOVAR projekt ulazi u četvrtu godinu suradnje, te u cilju odgovornog partnerstva provodi se ispitivanje zadovoljstva dionika projekta samom provedbom i koristi koju dionici projekta imaju od implementacije integralnog upravljanja kvalitetom u Vukovaru. „Izvrsne povratne informacije dionika u projektu IQM Destination Vukovar potvrđuju opravdanost provedbe ovog projekta te nam daju smjer u kojem […]