Pripremanje objekata za fotografiranje

U prvom predavanju IQM Destination EDUCATION, Anamarija Cicarelli, konkretnim je savjetima, uz moderiranje Đurđice Šimičić, ukazala na važnost kvalitetnih fotografija i pripreme objekta za fotografiranje. U koje vrijeme fotografirati, idealan broj i slijed fotografija, pozicioniranje objakta u destinaciju i lokalitet, odabir boja i detalja, samo su neke od tema koje je obradila gđa. Cicarelli. Pročitajte UPUTE […]